Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję
Politykę prywatnościZabawy i gry podwórkowe

Zabawa, w jej różnych odmianach, jest podstawową i dominującą formą działalności dzieci oraz przejawem ich aktywności i pasji. Towarzyszy człowiekowi w całym jego osobniczym rozwoju, ubarwia jego życie, czyni je radosnym i przyjemnym, daje uczucie odprężenia, mobilizuje do dalszych wysiłków w szkole i w pracy oraz, co jest szczególnie ważne, sprzyja ogólnemu wychowaniu, opanowaniu wiedzy i różnych umiejętności, pomnażaniu zdrowia fizycznego i psychicznego.

 Największe znaczenie ma jednak w dzieciństwie, kiedy stanowi podstawowe zajęcie dziecka, które je pociąga i najbardziej interesuje, dając przy tym wiele radości. Oprócz tego odgrywa podstawową rolę w jego rozwoju, kształtowaniu osobowości i poznawaniu rzeczywistości. Zabawa kształtuje charakter dziecka, uczy i wychowuje, rozbudza określony stosunek do otoczenia społecznego i świata przyrody.

Zabawy i gry to aktywności wykonywane dla przyjemności. Bawiące się dzieci zapominają o codziennych troskach i kłopotach. W zabawach brak jest uświadomionego celu, chyba że stwarza go wyobraźnia, niezależnie od jakichkolwiek potrzeb i obowiązków. Zabawa wiąże emocjonalnie jednostkę z czynnością ludyczną i wprowadza ją w specyficzny nastrój umożliwiający przeżywanie szczególnych wzruszeń. Trzeba przy tym powiedzieć, że skala wzruszeń zabawowych jest bardzo rozległa i prowadzi od najwyższych radości do smutku i gniewu, od śmiechu do płaczu.

 

Uczestnicy gier i zabaw podwórkowych biorą w nich udział dobrowolnie. W każdej chwili z zabawy czy gry można się wycofać. Dzieci nie doprowadzają do końca wielu zabaw. Przechodzą łatwo z jednej zabawy w drugą. Grom i zabawom towarzyszy specyficzne poczucie rzeczywistości lub też całkowite oderwanie od powszechnego życia. Tworzenie świata fikcji jest szczególnym przywilejem dzieci, prawdziwa rzeczywistość jest bowiem dla nich zbyt trudna do opanowania. Podpatrując więc, jak potrafią, tę rzeczywistość i na podstawie zebranych doświadczeń wymyślają temat zabawy i rolę dla siebie, a czasami dla innych towarzyszy (tworzą sytuację zabawową, znajdują wymyślonych partnerów, dobierają fikcyjne rekwizyty zabawowe).

Zabawy i gry to działania uporządkowane przez właściwe reguły. Najdrobniejsze odstąpienie od nich psuje zabawę, odbiera jej charakter i czyni ją bezwartościową. Wywołuje kłótnie i zatargi. Zabawy o tej samej nazwie na różnych podwórkach mogą się nieco różnić, ale uczestnicy znają reguły zabawy obowiązujące na danym terenie i ich przestrzegają. Zabawy i gry podwórkowe są spontaniczne. Odbywają się bez kontroli i nadzoru dorosłych. Najczęściej rodzice nawet nie wiedzą, w co się bawią ich pociechy.

Zabawa, gra rozpoczyna się i w pewnym momencie kończy. Zostaje rozegrana, ograniczona w czasie. Bardziej jeszcze uderzające od ograniczenia w czasie jest przestrzenne ograniczenie zabawy. Każda zabawa rozgrywa się w obrębie miejsca i terenu, który został uprzednio wytyczony w sposób materialny lub idealny, umyślnie bądź też jakby sam przez się.

Gry i zabawy podwórkowe są dostępne dla wszystkich, niezależnie od płci, wieku, sprawności fizycznej i liczby uczestników. Nie wymagają specjalnych urządzeń, sprzętu, ubiorów. Dzieciom do zabawy wystarcza kamień, patyk, piłka czy guma. Gry i zabawy podwórkowe dostarczają dzieciom dużo radości i uśmiechu. Wprowadzają atmosferę wesołości w dziecięcym zespole, przepędzają nudę, rozpraszają smutek. Odprężają psychicznie, każą zapomnieć o zmartwieniach i kłopotach. Gry i zabawy oddziaływują wychowawczo i kształcąco na dzieci i młodzież, przyczyniają się do rozwoju dodatnich cech charakteru i woli dziecka: wyrabiają takie cechy, jak cierpliwość, zaradność, samodzielność, wytrwałość, odwaga, pomysłowość, odporność na trud, zmęczenie i ból, pomagają uwierzyć we własne siły.

Dziecko wzbogaca wiedzę o świecie i samym sobie. Gry i zabawy podwórkowe współdziałają w dużym stopniu z rozwojem wrażeń i spostrzeżeń, uczą postrzegać otaczające przedmioty i zjawiska ze wszystkich stron i we wszystkich ich wzajemnych powiązaniach, wyrabiają umiejętność określania odległości, ciężaru, wytrzymałości i innych cech przedmiotów, dostarczają dzieciom wielu nowych wiadomości o otoczeniu, uczą spostrzegawczości, bystrego pojmowania istoty zjawisk, a także logicznego myślenia w związku z praktyczną działalnością, o ile stanowi ona treść zabawy.

Gry i zabawy udoskonalają myślenie dziecka, pamięć, uwagę, spostrzegawczość, orientację, refleks, wyobraźnię oraz inwencję twórczą. Wzbogacają skalę przeżyć i przyczyniają się do harmonijnego rozwoju. Rozwijają estetykę dziecka dzięki utrzymaniu ładu i porządku. Estetyka gier przejawia się w harmonijnych i zgrabnych ruchach dzieci, dbaniu o sprzęt przyniesiony z domu i o własne podwórko.

Gry i zabawy przyczyniają się do powstania i rozwoju dodatnich cech społecznych u dziecka. Kształtują poczucie przyjaźni i solidarności, wdrażają do karności i dyscypliny. Uczą tolerancji w stosunku do innych dzieci. Są wprost nieocenionym środkiem uprzyjemniającym i ułatwiającym życie towarzyskie. Przyzwyczajają dzieci do działania w zespole, do pojmowania swoich obowiązków, rozwijają ducha koleżeństwa i społecznej solidarności, wychowując w poczuciu sprawiedliwości i nietolerancji wobec naruszania prawideł życia społecznego, uczą uczciwości i zdyscyplinowania, kształtują umiejętność i chęć podporządkowania swoich życzeń woli zespołu podwórkowego i działania na jego korzyść. Uczą przestrzegania norm i reguł gry, współpracy w grupie i umiejętności pogodzenia się z przegraną.

Gry i zabawy wszechstronnie wpływają na rozwój fizyczny organizmu. W toku gier i zabaw podwórkowych podnosi się wydolność wielu narządów i układów, zwłaszcza nerwowego i mięśniowego, krążenia, oddychania, przemiany materii, a także rozwijają się wszystkie cechy motoryczne: szybkość, skoczność, siła, wytrzymałość, gibkość i zwinność. Gry i zabawy przez swobodę działania, beztroskę, prostotę przepisów i form ruchowych oraz towarzyszącą im atmosferę zabawy rozładowują napięcie nerwowe, wprowadzają uspokojenie, zapobiegają powstaniu różnego rodzaju stresów i chorób nerwowych, zmniejszają stany frustracji. Pod wpływem powietrza i słońca dzieci hartują się. Przebywanie na powietrzu zmniejsza podatność organizmu na przeziębienia. Dlatego szczególne znaczenie mają gry i zabawy ruchowe (przeważają na podwórkach), które pozwalają celowo i racjonalnie rozwijać naturalny pęd i zaspokajać potrzeby ruchowe dzieci.

Brak dostatecznej ilości ruchu, zwłaszcza zaś tego na świeżym powietrzu, powoduje, że dzisiejsze dzieci są apatyczne i wątłe, słabe i podatne na choroby. Następstwem są również coraz częstsze wady postawy i zaburzenia prawidłowego rozwoju fizycznego organizmu, co w konsekwencji prowadzi do obniżenia ogólnej sprawności fizycznej dziecka oraz osłabienia jego odporności. Dlatego rodzic powinien ograniczyć czas wolny dziecka spędzany przed telewizorem czy komputerem i zachęcić je do zabaw podwórkowych. Dziecko, bawiąc się czynnie, wypoczywa, uczy się, wychowuje i aktywizuje, a towarzyszy mu uczucie swobody i radości. Dlatego też zabawa pozostaje najlepszym środkiem wychowania umysłowego, ruchowo-rekreacyjnego, społeczno-moralnego, estetycznego i zdrowotnego.

 Anna Chojecka

Łódź

Grudzień 2002
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Matematyka straszy maturzystów

Zdzisław Hofman 25 Lipiec 2014

Wyrok w sprawie gmina Leśniowice kontra ZNP

Redakcja portalu 25 Lipiec 2014

Dziecko nie powinno być tłumaczem języka migowego w kontaktach szkoła-rodzic

Redakcja portalu 24 Lipiec 2014

Bądźmy Razem dla Rozwoju - projekt edukacyjny dla szkół i przedszkoli

Redakcja portalu 24 Lipiec 2014

Wydawcy edukacyjni: Nie chcemy, aby rodzice ponosili nadmierne koszty reform MEN

Redakcja portalu 23 Lipiec 2014


OSTATNIE KOMENTARZE

Cyfrowa kość niezgody

~ juniors red bodycon dress(Gość) z: http://www.fizzlive.com/member/1095040/blog/view/2916214 26 Lipiec 2014, 05:00

Szkoła najlepsza we współpracy ze światem pracy - konkurs

~ Find The Most Affordable Weekend Golf Packages In The Brunswick Isles THIS SPRING!(Gość) z: http://playerforge.de/quixotictact7963/blog/226548/ 26 Lipiec 2014, 04:41

"Nasz elementarz" będzie na wolnych licencjach - choć jeszcze nie cały

~ celebrity dresses 100\u0025 legit(Gość) z: http://www.fizzlive.com/member/1097019/blog/view/2929089 26 Lipiec 2014, 04:10

Lista olimpiad zwalniających z egzaminu maturalnego w roku 2015

~ facial plastic surgery washington dc(Gość) z: http://jeffersonb31.pen.io/ 26 Lipiec 2014, 02:45

Mistrzowie Kodowania uczą się w polskich szkołach

~ chloe sims how how to remove fake eyelashes safely(Gość) z: http://daciax47dqfp.pen.io/ 26 Lipiec 2014, 02:43


Powrót do góry