Imię:
Adres email:


Rodzaje inteligencji Inteligencje wielorakie, cz. IW dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie, każdy w danej instytucji umiejętności przyswajania i analizowania informacji szybciej i efektywniej, aby znaleźć rozwiązania związane z zatrudnieniem, powodzeniem w biznesie, osobistym spełnieniem i społecznym rozwojem.


 1.     WSTĘP
       
      Koncepcje “Uczącej się Organizacji” oraz “Uczenia się przez całe życie”, to dwie z najbardziej popularnych teorii, o których wiele się mówi, ale rzadko udaje się efektywnie wprowadzić w życie, zwłaszcza w zakresie środowiska pracy. Instytucje mogą postrzegać siebie jako wspierające kształcenie wśród pracowników, poprzez wprowadzenie szerokiej oferty szkoleń, kursów mających na celu pomoc w wypełnianiu dziury kompetencyjnej. Jednakże, pracownicy, którzy biorą udział w tych programach (zmuszeni lub dobrowolnie) osiągają niewielką długo-terminową zmianę w zachowaniu lub w miejscu pracy.

W dzisiejszym szybko rozwijającym się świecie, każdy w danej instytucji umiejętności przyswajania i analizowania informacji szybciej i efektywniej, aby znaleźć rozwiązania związane z zatrudnieniem, powodzeniem w biznesie, osobistym spełnieniem i społecznym rozwojem.

Rzadko mamy okazję aby poznawać wiedzę z zakresu efektywnego uczenia się , jeszcze rzadziej jesteśmy nauczani rozumienia sposobu w jaki preferujemy się uczyć. Kiedy myślimy o „uczeniu się” mamy skłonność do automatycznego wspominania czasów szkolnych i u większości z nas może to wywoływać niemiłe skojarzenia, co z kolei odsuwa nas od całej koncepcji uczenia się.

W tradycyjnej edukacji ludzie, którzy dobrze sobie radzą z językami klasycznymi i matematyką uważani są za osoby inteligentne, a z kolei w świecie biznesu , inteligencja jest postrzegana jako umiejętność dostrzegania możliwości, budowania silnych relacji, rozwiązywania problemów czy podejmowania ryzyka. Mamy skłonność do uczenia się w sposób, gdzie większy nacisk kładzie się na „co”, niż na „jak” i podczas gdy „co” staję się dosyć szybko nieaktualne, wiedza na temat „jak” uczyć się szybko oraz rozwiązywać problemy w zorganizowany sposób; są umiejętnościami, które będą nam towarzyszyły przez całe życie. 
       
 2.     Czym jest inteligencja?
       
      Czym jest inteligencja? Co ona oznacza? Czy ma związek ze zdrowym rozsądkiem? Czy jest tym samym co mądrość? Czy angażuje kreatywne myślenie? Czy inteligencja to w dużej mierze umiejętność osiągania wysokich wyników w testach IQ?

Inteligencja to abstrakcyjne pojecie jak miłość lub piękno – jego znaczenie jest zależne od percepcji i dlatego oznacza różne rzeczy dla różnych ludzi.

W 1983 Howard Gardner napisał książkę, „Ramy Umysłu”, w której zdefiniował pojecie inteligencji poprzez wprowadzenie pojęcia inteligencji wielorakiej. Udowadniał, że inteligencja ludzka różni się według tego jak jesteś mądry , a nie jaki mądry jesteś. Większość z nas zna kogoś kto jest inteligentny w akademicki sposób, ale raczej brak mu kompetencji w codziennym życiu i przeciwnie, bywa, że osoba która otrzymała ograniczone wykształcenie ale posiada takie umiejętności, które pozwalają odnosić jej znaczące sukcesy w innych sferach życia. Niektórzy z najbardziej cenionych i mądrych ludzi nie posiada w swoim dorobku wybitnej szkolnej kariery.

Kontynuując ten tok myślenia, jeśli znajdziesz się w towarzystwie Aborygena, na środku australijskiej pustyni, bez jedzenia i wody, to on będzie tym inteligentnym. Zaproś go do swojego biura, a okaże się , że jest bezradny - nie będzie w stanie obsłużyć twojego komputera – i to ty będziesz tym inteligentnym.

Podstawowym założeniem Gardnera, jest wskazanie na to że istnieje coś ważniejszego niż bycie mądrym zgodne z wynikiem testów IQ. Gardner pomaga nam radzić sobie z tym dylematem, definiując inteligencję, jako:

“Umiejętność rozwiązywania problemów, lub tworzenia wytworu, który ma wartość ponadkulturową”(1)

W oparciu o tę definicję Howard Gardner idzie dalej, opisując osiem rozróżnień, związanych z formami inteligencji, które posiadają ludzie, ale w różnym stopniu i zakresie. 
       
 3.     Inteligencja Wieloraka wg Gardnera
       
      Osiem Inteligencji zidentyfikowanych przez Gardnera może być rozpoznana jako naturalne talenty, którym każdy z nas jest obdarzony,w większym lub mniejszym stopniu. Jednakże, wszystkie mogą być rozwijane i doskonalone.


Tab 1 – Inteligencja Wieloraka wg Gardnera (2)

Inteligencja Opis
Interpersonalna Myślenie o innych i próba zrozumienia innych osób. Posiadanie empatii i rozpoznawanie różnic pomiędzy ludźmi, docenianie perspektywy innych z wrażliwością na ich motywy, nastroje i intencje. Efektywne angażowanie się w interakcje z jedną lub większa grupą osób w warunkach codziennych lub pracy
Intrapersonalna Myślenie o sobie i rozumienie siebie. Świadomość na temat swoich mocnych stron i słabości. Efektywne planowanie aby osiągnąć osobiste cele. Refleksja i kontrolowanie własnych myśli i uczuć oraz efektywne ich regulowanie. Umiejętność kontrolowania siebie w relacjach interpersonalnych i działanie z osobista wydajnością.
Ruchowa Myślenie ruchami i używanie ciała w wyćwiczony i skomplikowany sposób w działaniach ekspresywnych i skierowanych na cel. Poczucie czasu, koordynacja całego ciała i używanie dłoni do manipulacji przedmiotami.
Językowa Myślenie słowami, używanie języka do wyrażania i rozumienia skomplikowanego znaczenia. Wrażliwość na znaczenie słów i porządek między słowami, dźwiękami i rymami. Refleksja nad stosowaniem języka w codziennym życiu.
Logiczno-Matematyczna Myślenie o związkach przyczyno-skutkowych aby rozumieć relacje w ramach działań, przedmiotów, pomysłów. Obliczanie, lub rozważanie możliwości oraz przedstawianie całościowych matematycznych lub logicznych operacji. Angażuje indukcyjną i dedukcyjną umiejętność rozumowania, jak również krytyczne i kreatywne rozwiązywanie problemów.
Muzyczna Myślenie dźwiękami, rytmami, melodiami, rymami i wysokością dźwięku, Wrażliwość na wysokość dźwięku, rytm, tembr, czy ton. Rozpoznawanie, tworzenie i odtwarzanie muzyki poprzez korzystanie z instrumentów lub głosu . Aktywne słuchanie i silne powiązanie między muzyką i emocjami.
Przyrodnicza Rozumienie świata przyrodniczego, łącznie z roślinami, zwierzętami, i studiami przyrodniczymi. Rozpoznawanie nazw, klasyfikowanie pojedynczych roślin, gatunków, i ekosystemów . Efektywna interakcja z żywymi istotami, dostrzeganie pewnych wzorców życia i sił natury.
Wizualno-Przestrzenna Myślenie obrazami, dobry odbiór świata wizualnego. Myślenie w trzech wymiarach, transformacja własnej percepcji i odtworzenie aspektów własnego doświadczenia poprzez wyobraźnię. Skuteczna praca z przedmiotami.


Anthony Hall

Listopad 2007 - KLUCZ DO OŚWIATY
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Fundacja Panoptykon komentuje zmiany w Systemie Informacji Oświatowej

Redakcja portalu 25 Październik 2016

ZGW RP negatywnie o reformie oświaty

Redakcja portalu 24 Październik 2016

Komentarz ekspertów Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego do wybranych rozwiązań zawartych w projekcie ustawy "Prawo oświatowe" z 16 września 2016 roku

Dominika Hofman-Kozłowska 24 Październik 2016

O tym jak siatka ma się do problemu

Jarosław Bloch 23 Październik 2016

SiFRPR: Nie należy przedkładać praw pracowniczych nauczycieli ponad dobro dzieci

Redakcja portalu 23 Październik 2016


OSTATNIE KOMENTARZE

Collegium Futurum ciąg dalszy

~ Paykasa Kart Satın Al(Gość) z: http://moz.com/community/users/10101737 25 Październik 2016, 19:09

Collegium Futurum ciąg dalszy

~ Ziuze(Gość) z: http://https://ziuze.com/wearables/best-wearable-devices-make-healthy-fit/ 25 Październik 2016, 17:58

Skrzypce Stradivariusa a zdrowie psychiczne. Kilka rad dla nauczycieli

~ Diwali Wishes(Gość) z: http://happydiwali2016.com/ 25 Październik 2016, 15:41

Nietrafiona recepta na sukces

~ Diwali Quotes(Gość) z: http://happydiwali2016.com/ 25 Październik 2016, 15:40

Zdumiewająco prosty świat Anny

~ Shivaay Collection(Gość) z: http://shivaayboxoffice-collection.in/ 25 Październik 2016, 15:40


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej