Imię:
Adres email:


Szanse i zagrożenia współczesnego świata dla współczesnej rodzinyKażdego dnia współczesna rodzi na staje przed nowymi wyzwaniami , szansami i zagrożeniami . Jednakże warto zaznaczyć, że coś co z jednej strony jest szansą z drugiej może okazać się poważnym zagrożeniem.


Na przestrzeni ostatnich lat, licznych przemian, transformacji systemowej, rozwoju cywilizacyjnego, technologicznego, a także licznych zmian demograficznych, brutalizacji życia społecznego tradycyjna rodzina została poddana licznym próbom i niewątpliwie uległa i nadal ulega modyfikacji i przekształceniu. W przeszłości dominowała rodzina typu patriarchalnego, w której głównym autorytetem był ojciec. Obecnie rodzina uległa demokratyzacji i nie ma w niej wyraźnego podziału, zazwyczaj obydwoje rodzice pełnią podobne funkcje, pracują zawodowo, a relacje w rodzinie przybrały formę współpracy i partnerstwa, co niewątpliwie jest szansą dla rodziny, pod warunkiem, że doceni ona istniejące możliwości i właściwie je wykorzysta, a nie będzie działała na siebie destrukcyjnie. Poważnym zagrożeniem dla współczesnej rodziny jest minimalizacja kontaktów rodzinnych i brak czasu. Jeszcze kilkanaście lat temu dominowała rodzina tradycyjna, wielopokoleniowa, w której rodzice, dzieci i dziadkowie żyli pod jednym dachem, wspólnie prowadzili gospodarstwo domowe i wspólnie pracowali, co zacieśniało kontakty i pogłębiało więzi rodzinne. Obecnie widać znaczącą zmianę, otóż coraz częściej dominuje rodzina dwupokoleniowa składająca się z rodziców i dzieci, w której w większości przypadków rodzina żyje tak naprawdę obok siebie, a nie ze sobą. Ciągła praca, stres i nadmiar obowiązków, a także dążenie do zdobywania dóbr materialnych sprawia, że kontakt rodziców z dziećmi często ogranicza się do zamienienia kilku słów późnym wieczorem. Tak zdecydowanie być nie powinno. Ważną kwestią, którą obserwujemy we współczesnych rodzinach jest chęć izolacji od innych ludzi, czego konsekwencją jest powstawanie coraz większej ilości osiedli mieszkaniowych tzw. „zamkniętych”. Osiedla zamknięte dzielą społeczność lokalną na różne kategorie ludzi, czego skutkiem jest stratyfikacja społeczna i co w konsekwencji prowadzi do tego, że ludzie nie znają swoich sąsiadów, a miejscem, w którym od czasu do czasu się zobaczą, jest przeważnie hipermarket osiedlowy. Skutki tych zmian; nieufność, niepewność, materializacja życia społecznego mogą doprowadzić do rozpadu więzi ze społecznością lokalną oraz do całkowitego przeobrażenia modelu rodziny. Jednakże tak jak każdy medal ma dwie strony powstawanie osiedli zamkniętych ma też pozytywne aspekty. Rodziny mają większe poczucie bezpieczeństwa, wśród mieszkańców można zaobserwować chęć do inicjowania rozwoju przestrzennego osiedla, dbałość o porządek.
 

Gwałtowny rozwój gospodarczy, technologiczny, rozwój medycyny, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej z jednej strony dały i nadal dają człowiekowi szansę rozwoju m.in. poprzez otwarcie zagranicznych rynków pracy, integrację międzynarodową, rozwój szkolnictwa. Natomiast z drugiej strony zmiana ta doprowadziła w wielu rodzinach do rozpadu związków i relacji międzyludzkich w rodzinie, co ma bardzo negatywne konsekwencje zwłaszcza w odniesieniu do dzieci z tych rodzin. Brak jednego z rodziców lub -jak się też zdarza obojga rodziców wpływa na poczucie osamotnienia u dziecka i nie daje mu możliwości prawidłowego rozwoju w grupie rówieśniczej.

Zagrożeniem a zarazem szansą dla współczesnej rodziny jest rozwój mass mediów, technologii, co w konsekwencji z jednej strony doprowadza do rozwoju cyberprzemocy i w coraz większym stopniu braku kontroli nad podejmowanymi wyborami człowieka. Moda na tzw. „bycie w sieci”, tworzenie blogów, coraz nowszych portali internetowych tj. nasza- klasa.pl, fotka. pl itp., sprawia, że nasza intymność i prywatność jest w coraz mniejszym stopniu naszą sprawą, a w coraz większym jest poddana opinii publicznej. Obserwując wymienione wyżej portale i blogi nastolatków, stwierdzam że większość ludzi opisuje w nich dosłownie wszystkie informacje o sobie, dodatkowo prezentując liczne zdjęcia, nie zdając sobie sprawy jak negatywne i przykre mogą okazać się skutki takich informacji w przyszłości.

Z drugiej strony natomiast rozwój mediów i nowych technologii, daje człowiekowi szansę szybkiej komunikacji np. poprzez Internet można współpracować z ludźmi na całym świecie, co niewątpliwie ułatwia pracę. Zatem uważam, że nie można radykalnie powiedzieć, że coś jest tylko złe albo tylko dobre, we wszystkich podejmowanych decyzjach należy zachować umiar i racjonalność umysłu i tak naprawdę od nas zależy jak wykorzystamy ofertę współczesnego świata i czy będzie ona dla nas szansą czy zagrożeniem.

Poważnym zagrożeniem jest także zanik autorytetów. Obecna demokratyzacja życia społecznego, coraz większy napływ informacji i rozwój cywilizacji oraz wspomniana wcześniej przeze mnie brutalizacja życia społecznego doprowadziły do całkowitej zmiany autorytetów. Bardzo często słyszę od ludzi, że dzisiaj młodzi ludzie nie mają żadnych wartości. Osobiście uważam, że jest to zbyt dosadne stwierdzenie i się z nim nie zgadzam.
Przypomnę słowa Wiesława Brudzińskiego, polskiego aforysty, który powiedział „Ciekawe, że z pokolenia na pokolenie dzieci są coraz gorsze, natomiast rodzice coraz lepsi, a więc z coraz gorszych dzieci wyrastają coraz lepsi rodzice”. To stwierdzenie daje podstawę do refleksji nad problemem wartości i postaw wśród młodego pokolenia. Myślę, że młodzi ludzie mają wartości. Być może te wartości uległy modyfikacji, jednak stwierdzenie, że młode pokolenie nie ma żadnych wartości, jest dla mnie bezpodstawne. Wielu młodych ludzi jest wolontariuszami w szpitalach, hospicjach, domach pomocy społecznej, pomaga ludziom, organizuje kwesty charytatywne. Zatem, czy można powiedzieć, że młodzież jest zła?

Współcześnie każdy dzień niesie ze sobą nowe szanse, wyzwania, ale także zagrożenia dla rodziny. Uważam, że spójna, silna rodzina, oparta na szacunku, zaufaniu, która wspólnie każdego dnia wypracowuje swój system wartości, jest w stanie godnie przeżyć życie i poradzi sobie z licznymi wyzwaniami oraz zagrożeniami, pod warunkiem, że będzie ze sobą współpracować i wspierać się zarówno w chwilach przyjemnych jak i trudnych, bo życie jest zmienne i tak naprawdę nie wiemy, co przyniesie kolejny dzień.


Katarzyna Porębska


Listopad 2008 - TRENDY
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

"Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie"

Jarosław Pytlak 22 Październik 2016

ZNP rozpoczął ogólnopolską akcję protestacyjną

Redakcja portalu 21 Październik 2016

Czy zadania domowe muszą być problemem?

Marzena Żylińska 21 Październik 2016

Jak uwolnić własny optymizm?

Julian Piotr Sawiński 20 Październik 2016

Zaprogramuj swoją przyszłość ... zaczynamy

Maciej M. Sysło 19 Październik 2016


OSTATNIE KOMENTARZE

6 edycja programu edukacyjnego "Żyj smacznie i zdrowo" dobiegła końca

~ Paykasa Bozdurma(Gość) z: http://www.paykasabozdurmaa.com/ 22 Październik 2016, 18:08

6 edycja programu edukacyjnego "Żyj smacznie i zdrowo" dobiegła końca

~ paykasa(Gość) z: http://paykasakartal.kinja.com/ 22 Październik 2016, 10:38

6 edycja programu edukacyjnego "Żyj smacznie i zdrowo" dobiegła końca

~ google play store download for pc(Gość) z: http://www.googleplaystoredownload.com/google-play-store-download-for-pc/ 21 Październik 2016, 12:05

6 edycja programu edukacyjnego "Żyj smacznie i zdrowo" dobiegła końca

~ paykasa(Gość) z: http://h30434.www3.hp.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/2829431 20 Październik 2016, 21:53

Fundacja "Rodzice Szkole" proponuje nowy format współpracy Rad Rodziców

~ paykasa(Gość) z: http://https://h30434.www3.hp.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/2829431 20 Październik 2016, 21:51


Powrót do góry
logo_unii_europejskiej