Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję
Politykę prywatnościNowoczesne środki dydaktyczne w pracy nauczyciela

Szybkość rozwoju technologii informatycznych stawia przed współczesnym nauczycielem wymagania, których nie spotykał on wcześniej w pracy z uczniami, a ich oczekiwania są zdecydowanie różne od tych, które można było zaobserwować jeszcze kilka lat temu. Przemiany technologiczne zapoczątkowały zmiany w sposobie nauczania oraz przekazywania informacji.

 Nowe kanały komunikacji, tj. Internet, pozwalają znosić ograniczenia wynikające z geograficznych odległości, dzięki czemu dostęp do wiedzy i informacji staje się nieograniczony. Media, a w szczególności media elektroniczne, zrewolucjonizowały proces poznawania świata. Odległość nie stanowi obecnie problemu w komunikacji oraz w nawiązywaniu znajomości i poznawaniu kultury czy historii dalekiego kraju.

Nowoczesne technologie wyznaczają nowe kluczowe kompetencje, które powinni osiągać uczniowie, dążący do świadomego i pełnoprawnego funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy i informacji, zaś rozwój technologiczny niemalże wymusza wykorzystywanie nowych środków dydaktycznych. Korzystanie z innowacji pedagogicznych jest naturalną konsekwencją rosnących potrzeb edukacyjnych uczniów. Nowoczesne środki dydaktyczne, wspomagając proces kształcenia, ukierunkowują rozwój kompetencji kluczowych, pozwalając na elastyczne dostosowywanie ich do potrzeb rynku oraz kierunków rozwoju gospodarki.

Każdy absolwent, w warunkach coraz bardziej powszechnego dostępu do technik informacyjno-komunikacyjnych, powinien posiadać umiejętność samokształcenia i poszukiwania wiedzy, a także rozwiązywania problemów i co ważniejsze, samodzielnego ich formułowania – w konsekwencji powinien umieć zaplanować własną karierę zawodową.

Wizja uczenia się przez całe życie stała się faktem i świadomość tego powinien mieć każdy, nie tylko uczeń opuszczający szkołę. Wymaga tego rynek pracy oraz postęp technologiczny, którego skutki odczuwamy na co dzień. Brak działań, samodoskonalenia, zdobywania wiedzy oznacza nie tylko brak przyrostu kompetencji, lecz również ich dezaktualizację, co może doprowadzić do „cyfrowego wykluczenia”.

Za przygotowanie do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie odpowiedzialny jest nauczyciel, który wyposażony w odpowiednią wiedzę i umiejętności powinien pełnić rolę eksperta, wykorzystującego i tworzącego sytuacje edukacyjne (problemowe), stosującego gry dydaktyczne, symulacje czy animacje pozwalające na dokładne zapoznanie się nawet z najbardziej skomplikowanym zagadnieniem, dzięki czemu łatwiejsze staje się jego zrozumienie.

Obecnie przewiduje się ewaluację systemu szkolnego w trzech etapach:

- stara szkoła” – szkoła wyposażona w sprzęt komputerowy z tradycyjnymi salami lekcyjnymi, szkoła ucząca posługiwać się sprzętem i technologią,
- nowa szkoła” – wspierana przez technologię, nauczająca metodą projektów, gdzie technologia wykorzystywana jest do rozwiązywania zadań stawianych uczniom,
- brak szkoły” – szkoła wykorzystująca nowoczesne kanały komunikacji, tj. Internet, telefon, do przekazywania wiedzy i kontaktu z ekspertami. Edukacja może odbywać się w dowolnym miejscu i czasie. Zapewniony zostaje dostęp do wybranej szkoły, uczelni, wykładowcy itp. w każdym miejscu na ziemi

Wybór miejsca nauki ma bezpośredni wpływ na efekty kształcenia oraz wpływa na motywację do nauki. Uczeń, który może samodzielnie wybrać środowisko, w którym będzie się uczył, chętniej przystąpi do realizacji procesu edukacyjnego.

Wyniki badań dowodzą, że uczniowie wybierają dom jako miejsce korzystania z Internetu i komputerów – jednocześnie najchętniej uczyliby się, nie wychodząc z domu. Pozwala to stwierdzić, że dużą część wiedzy uczniowie zdobywają samodzielnie, poza murami szkolnymi – dzięki dostępowi do Internetu. Kolejne badania przeprowadzone przez amerykańskich naukowców ujawniły, że w trakcie korzystania z technologii informacyjnej uaktywniane są w mózgu ludzkim obszary, które normalnie nie są wykorzystywane. To również znacząco wpływa na zdolności zapamiętywania.

W odpowiedzi na ww. wyniki badań oraz na podstawie wieloletnich, międzynarodowych doświadczeń, firma Young Digital Planet S.A. Wydawnictwa Interaktywne zaprojektowała i wdrożyła portal z zasobami edukacyjnymi – Nauczyciel.pl, dzięki któremu nauczyciele mogą pracować z wykorzystaniem najnowocześniejszej technologii, podanej w przystępny sposób. Portal zawiera ogromne ilości materiałów, prezentujących kolejne zagadnienia wchodzące w zakres podstawy programowej. Do multimedialnej bazy materiałów można zaliczyć:

- ponad 2650 ćwiczeń – umożliwiających weryfikację stanu wiedzy i umiejętności uczniów,
- ponad 1900 ekranów uczniowskich,
- niemal 1500 niezwykłych animacji – stanowiących wyjaśnienie konkretnych zagadnień lub omówienie przykładów,
- niemal 1150 pokazów slajdów i ilustracji – przedstawiających zagadnienia w formie bardzo przystępnej dla ucznia,
- 170 symulacji – pokazujących na ekranie zachodzące reakcje i zjawiska,
- ponad 90 tablic – prezentujących wybrane fragmenty lekcji,
- 35 gier dydaktycznych – umożliwiających sprawdzenie wiedzy z wykorzystaniem elementów zabawy;
- ponad 560 lekcji nauczycielskich – pozwalających na modyfikację zasobów i ich dostosowanie do własnych potrzeb nauczyciela,
- ponad 230 lekcji uczniowskich – umożliwiających samodzielną pracę uczniów.

Portal został stworzony w taki sposób, aby każdy (nawet początkujący) użytkownik mógł wykorzystywać multimedialne zasoby edukacyjne na swoich zajęciach. Korzystanie z portalu wymaga opanowania jedynie podstawowych umiejętności pracy z komputerem, które można przyswoić w krótkim czasie. Według badań najszybciej przyswajanymi umiejętnościami przez użytkowników komputerów są:

- kopiowanie i przenoszenie plików,
- kopiowanie i przenoszenie fragmentów dokumentów,
- wysyłanie wiadomości e-mail z załącznikami.

To właśnie ww. umiejętności wystarczą, aby móc rozpocząć pracę z portalem.

Do podstawowych funkcjonalności portalu należy możliwość tworzenia prezentacji, które następnie można wykorzystać w sposób zgodny z potrzebą nauczyciela, np. używając tablicy interaktywnej. Co ważne, portal Nauczyciel.pl pozwala na pracę w dowolnej platformie sprzętowej (system operacyjny) oraz z wykorzystaniem dowolnego osprzętu, niezależnie od producenta.

Na uwagę zasługuje również możliwość tworzenia zadań dla uczniów, które uczniowie mogą realizować w pracowni komputerowej lub jako zadanie domowe. Monitoring wykonywanych przez uczniów zadań oraz wzajemna interakcja pomiędzy nauczycielem i uczniami ułatwiają porozumiewanie się i prawidłową ocenę sytuacji każdego ucznia w klasie.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest sposób prezentowania treści edukacyjnych. Dostęp do nowych kanałów komunikacji pozwala prognozować, że w niedalekiej przyszłości komputer, wykorzystywany do połączenia z Internetem, zostanie zastąpiony przez bardziej mobilne urządzenia, np. telefon. Bardziej odważna prognoza mówi, że za parę lat każdy z nas będzie nosił telewizor w kieszeni, a rozmowa telefoniczna zostanie całkowicie zastąpiona przekazem multimedialnym.

Treści edukacyjne prezentowane w portalu Nauczyciel.pl są w pełni skalowalne, dzięki czemu ich wykorzystanie jest możliwe w większości urządzeń z dostępem do Internetu.

Obecnie wirtualna edukacja ogranicza się w większości do wyższych uczelni. Portal Nauczyciel.pl pomaga to zmienić, umożliwiając pierwszy kontakt ze zdalnym nauczaniem już w szkole podstawowej. Funkcjonalność portalu została opracowana w taki sposób, aby umożliwić pracę wszystkim nauczycielom, niezależnie od stopnia awansu zawodowego i etapu edukacyjnego, na którym uczą. Zaproponowane rozwiązanie jest w pełni zgodne z wymaganiami stawianymi przez nową podstawę programową.

Nowoczesna edukacja powinna odbywać się z wykorzystaniem przekazu multimedialnego. Dzięki temu realizujemy oczekiwania ucznia, nie naruszając jego naturalnego środowiska oraz przekazujemy treści edukacyjne, które budzą ciekawość i zainteresowanie daną tematyką.

W dziale „Edukacja interaktywna” prezentowane będą zagadnienia, rozwiązania, nowoczesne środki dydaktyczne, dzięki którym polska szkoła będzie mogła nadążać za rozwojem technologicznym, a tym samym zaspokajać potrzeby edukacyjne uczniów. W kolejnych artykułach przedstawiane będą również wnioski i spostrzeżenia po konferencjach, warsztatach i spotkaniach z nauczycielami. Serdecznie zapraszam do lektury.Sebastian Wasiołka
Starszy Trener Produktu w firmie Young Digital Planet S.A. Wydawnictwa Interaktywne.
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach, założyciel i członek europejskiej organizacji „Europa-FELS”, członek Stowarzyszenia Niezależnych Wytwórców Energii Skojarzonej, członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego, ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ds. egzaminu zawodowego, autor i recenzent ogólnopolskich zadań egzaminacyjnych, autor licznych publikacji naukowych z dziedziny informatyki, asystent Śląskiej Wyższej Szkoły Informatyki, asystent Wyższej Szkoły Bankowej, nauczyciel przedmiotów zawodowych i informatycznych. Mistrz Świata w szpadzie z 1996r., brązowy medalista Uniwersjady z 1997r., wielokrotny medalista Mistrzostw Polski.
 

Marzec 2009 - EDUKACJA INTERAKTYWNA
REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Janusz Korczak w domenie publicznej!

Redakcja portalu 28 Marzec 2015

Rada rodziców - 61 ważnych pytań - bezpłatny poradnik dla rodziców

Redakcja portalu 28 Marzec 2015

"Ucz jak mistrz", czyli jak zostać wybitnym nauczycielem

Tomasz Małkowski 27 Marzec 2015

Ruszył program "Czysta Szkoła - Szkoła bez Korupcji"

Redakcja portalu 27 Marzec 2015

Będą pomagać pszczołom! Dziesięć placówek odebrało granty finansowe

Redakcja portalu 26 Marzec 2015


OSTATNIE KOMENTARZE

Ogólnopolska Konferencja "Społeczne, pedagogiczne i organizacyjne dylematy wprowadzania edukacji włączającej"

~ Coach Purses(Gość) z: http://www.coach-purse.us.com 29 Marzec 2015, 07:59

Najbardziej innowacyjni nauczyciele z całego świata spotykają się w Pradze

~ real steel champions Hack(Gość) z: http://https://www.facebook.com/RealSteelChampionsHackCheats 29 Marzec 2015, 07:59

Ferie dobiegły końca więc czas rozpocząć kolejne rozgrywki "Scrabble w szkole"

~ diet plans and tips(Gość) z: http://www.abcdieting.com 29 Marzec 2015, 06:51

Matura 2014: arkusze egzaminacyjne z matematyki (poziom rozszerzony) i wiedzy o społeczeństwie (poziom podstawowy i rozszerzony)

~ m88a(Gość) z: http://www.ylcho168.com 29 Marzec 2015, 05:49

W Sejmie o raporcie NIK - "Wpływ likwidacji szkół publicznych na warunki realizacji zadań oświatowych gmin"

~ Cheap Jerseys MLB(Gość) z: http://www.cheapjerseysmlb.us.com 29 Marzec 2015, 01:54


Powrót do góry