Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję
Politykę prywatności

Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie

Grzegorz Borkowski, 08 Czerwiec 09

Podstawowym warunkiem efektywności mojej pracy jest nawiązywanie pozytywnego kontaktu emocjonalnego nauczyciela z uczniem. .

Dla każdego ucznia opracowuję indywidualny program kształcenia; indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, pozwalający na wyrównywanie braków, bazowanie na potencjale możliwości, co umożliwia osiąganie optymalnego rozwoju dziecka. Każdy postęp jest pozytywnie wzmacniany, brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.

Nawiązuję współpracę z rodzicami, konsultuję postępy i trudności dziecka. Stawiam dziecku realne cele mieszczące się w sferze najbliższego rozwoju, uwzględniam poziom jego funkcjonowania. Głównym celem edukacji jest rozwój autonomii ucznia, wyposażenie go w umiejętności komunikowania się z otoczeniem, w zdobycie niezależności w zaspakajaniu życiowych potrzeb. Staram się, by moi wychowankowie byli zaradni w sytuacjach życia codziennego na miarę swoich możliwości i mieli poczucie sprawczości, mogli uczestniczyć w życiu społecznym na równi z innymi, znali i stosowali ogólnie przyjęte formy współżycia społecznego, równocześnie zachowali prawo do swojej tożsamości

Podstawowym założeniem edukacji osób z orzeczoną głębszą niepełnosprawnością intelektualną jest maksymalne usprawnienie dzieci i przygotowanie ich do możliwie samodzielnego funkcjonowania w rodzinie i społeczeństwie.

Osoby pracujące z dzieckiem starają się nawiązać z nim pozytywny kontakt, co jest jednym z warunków osiągnięcia zamierzonych celów. Wiedzą, że każdy uczeń posiada potencjał swoich możliwości, swoje słabe i mocne strony.

Dla każdego dziecka na każdym poziomie edukacyjnym opracowuję indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Aby go stworzyć uwzględniam między innymi wskazówki zawarte w orzeczeniu wydanym przez Poradnię, poznaję środowisko społeczne dziecka, a także bacznie obserwuję jego zachowanie i reakcje. Próbuję dociec przyczyn zachowań nietypowych, autostymulacyjnych i znaleźć sposób na poprawne funkcjonowanie, opracowuję diagnozę funkcjonalną, w której przedstawia się preferencje dziecka: co lubi, bądź nie, co je aktywizuje.

Praca z dzieckiem polega na nieustannym poszukiwaniu sposobów nawiązywania kontaktów. Dzieci mające problemy z porozumeiwaniem się za pomocą słów poznają alternatywne sposoby komunikacji, używają piktogramów i fonogestów. Indywidualne \"paszporty komunikacyjne\" przedstawiają dziecko jako osobę unikatową

i niepowtarzalną. Stały kontakt z dzieckiem, jego obserwacja pozwala określić poziom rozwoju we wszystkich sferach. Do oceny osiągniętych sprawności służą testy Gunzburga.

Staram się współpracować z rodziną, aby ujednolicić zakres działań rewalidacyjnych i stworzyć warunki do konsultacji osiągniętych postępów i napotkanych trudności. Pracując z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie dostosowuję poczynania pedagogiczne do jego potrzeb i możliwości. Stosuję indywidualizację metod i tempa pracy, wyzwalam jego aktywność, a treści i zadania programu edukacyjnego, zgodne z zasadami współczesnej ortodydaktyki mieszczą się w sferze jego najbliższego rozwoju.

Podziel się
KOMENTARZE
foto

jolka, 10 Czerwiec 09 09:05

Mam podobne doświadczenia .. choć nigdy nie stosowałam ABA

foto

Agnieszka Rynkiewicz, MD, MAT, 10 Czerwiec 09 01:10

Prawidłowo prowadzona terapia metodą Stosowanej Analizy Zachowania (skrót ABA używany również w Polsce od ang, Applied Behavior Analysis) jest w stanie zmienić praktycznie każde zachowanie. Jest sprawdzoną i efektywną metodą terapeutyczną do pracy z dziećmi, zarówno zdrowymi jak i z różnymi niepełnosprawnościami. Stosuje się ją w wielu sytuacjach poza szkołą także np. przy treningu sportowców lub gdy uczymy kogoś właściwych nawyków żywieniowych. Można ABA nawet stosować na własnym małżonku lub dzieciach. Piszę to bez żartów. Wszędzie tam gdzie pragniemy mieć wpływ na czyjeś zachowanie, ABA jest świetną metodą pracy. Nie zdziwił mnie więc Pana komentarz,że ABA nie jest dobrze znana nauczycielom w klasach regularnych. O ile mniej mieliby ci nauczyciele problemów z uczniami czy studentami, którzy są np. niegrzeczni, agresywni, knąbrni, niechętni i bez motywacji do nauki.

foto

Grzegorz Borkowski, 09 Czerwiec 09 13:23

W szkołach specjalnych jest to jedna z ważnych metod, która sprawdza się w pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania. Sam ją stosuję ale trudno jest przekonać rodzica do kontynuowania takiej formy pracy poza zajęciami czyli w domu rodzinnym. Z trzyletnim doświadczeniem nad pracą z dziewczynką z zaburzeniami psychicznymi zaobserwowałem brak konsekwencji u rodzica, objawiającą się głównie bezradnością w wychowywaniu dziecka.Po " złym " dniu dziecko przychodzi do mnie na zajęcia z brakiem poczucia bezpieczeństwa, złym humorze. Wtedy proponowana terapia zaczyna się od początku. W odpowiedzi na pytanie: gdy pracowałem z młodzieżą w " normie " w internacie Liceum Ogólnokształcącego Stosowana Analza Zachowań bardzo pomogła mi w przeprowadzeniu co tygodniowych zajęć wychowawczych. W grupie miałem młodzież z klas 1-4. Starsza młodzież modelowała zachowania młodszej. Byłem wtedy poczatkujacym nauczycielem. Na zajęciach wychowawczych zawsze musiałem mieć jakieś ekwiwalenty w postaci batona, czekolady itp. Tak dość " śmieszna " forma zajęć miała swój poprawny początek i koniec. W gronie wychowawców byłem jedynym pedagogiem specjalnym, pozostali wychowawcy to nauczyciele, którym " łatano " brakujące godziny w etacie. Myślę, że w szkołach publicznych żadko stosuje się taką metodę pracy - podejrzewam, że na studach przedmiotowych w ramach pedagogiki i psychologii nie mówi się o takich metodach pracy nad dziećmi i młodzieżą, a jezeli się już mówi to jest to zasygnalizowany temat nie mający odzwierciedlenia w praktyce.

foto

Agnieszka Rynkiewicz, MD, MAT, 09 Czerwiec 09 00:51

Czy stosuje Pan ABA w swojej pracy - Applied Behavior Analysis (Stosowana Analize Zachowania)? Jesli tak - czy zauwaza Pan trend do stosowania tej metody przez nauczycieli specjalnych uczacych w szkolach publicznych w Polsce?

DODAJ KOMENTARZ
Aby móc pisać komentarze musisz się zalogować

REKLAMA
SPOŁECZNOŚĆ
KATEGORIE
NAJNOWSZE ARTYKUŁY

Rzeźnia matematycznych talentów

Zdzisław Hofman 23 Kwiecień 2014

Egzamin gimnazjalny - arkusze egzaminacyjne z części humanistycznej

Redakcja portalu 23 Kwiecień 2014

RPD do gimnazjalistów

Redakcja portalu 22 Kwiecień 2014

Egzamin gimnazjalny startuje już jutro!

Redakcja portalu 22 Kwiecień 2014

"Lekcja Przyszłości" w polskich szkołach już dzisiaj. Nowy konkurs Ośrodka Rozwoju Edukacji dla uczniów i nauczycieli

Redakcja portalu 19 Kwiecień 2014


OSTATNIE KOMENTARZE

Test pierwszy

Piotr 08 Kwiecień 2014, 14:40

Refleksje terapeuty uzależnień

Bogumiła Hawryluk 02 Marzec 2014, 18:50

PISA - czy(j) sukces?

Piotr Zamojski 28 Styczeń 2014, 15:35

Co wpływa na decyzje Polaków o edukacji? - rozmowa z dr Agnieszką Chłoń-Domińczak, liderem Zespołu Edukacji i Rynku Pracy IBE

Mirek M 19 Grudzień 2013, 12:27

Pozorna edukacja w rzeczywistym świecie

Piotr Bińczak 11 Grudzień 2013, 15:23


Powrót do góry